അധികം പഴക്കം ഇല്ലാത്ത വാഹനം ആവശ്യം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി

പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒട്ടു മിക്ക വാഹനങ്ങളും മോഡൽ കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ആണ് അതുകൊണ്ടു തന്നെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ലോൺ സൗകര്യം ലഭിക്കും .

85 ശതമാനം മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ ലോൺ സൗകര്യം കിട്ടും അതായത് നല്ല പ്രൊഫൈലും സിബിൽ സ്കോറും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലോൺ സൗകര്യം ലഭിക്കും വീഡിയോയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടപെടുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ നേരെയുള്ള നമ്പരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കണെമെന്ന് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സ്ആപ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്+ 91 95 44 34 25 94 ഈ നമ്പരിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എല്ലാ വാഹനത്തിന്ടെയും നേരെയുള്ള നമ്പരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്

ഇത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സെൻ എന്ന വാഹനമാണ് ഇതിൽ വിളിക്കാം +91 94976 41685 അടുത്തത് മാരുതിയുടെ വാഗണാർ ആണ് ഇത്‌ ഈ നമ്പരിൽ വിളിക്കാം +91 9188866661 അടുത്ത വാഹനം മാരുതിയുടെ സെലേറിയോ ഈ നമ്പരിൽ വിളിക്കാം +91 9188866661- അടുത്ത കാർ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ ആണ് ഇത് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം +91 9656535999 അടുത്ത വാഹനം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം +91 9188866661- അടുത്തത് വേഴ്സ് വാഗൺ പോളോ ഇതിൽ വിളിക്കാം +91 9656535999

അടുത്തത് മാരുതിയുടെ സ്ക്രോസ്സ് ആണ് ഇതിൽ വിളിക്കുക +91 9188866661- അടുത്തത് മഹീന്ദ്രയുടെ SUV ആണ് ഇത് ഈ നമ്പരിൽ വിളിക്കക +91 9656535999 വിശദമായി അറിയാനും മനസിലാക്കുവാനും വീഡിയോ കാണാം

Leave a Comment